Vertaistuki

Kuvassa vasemmalta Marjatta Sykkö Espoon Reumayhdistyksestä, Reumaliiton toimitusjohtaja Maria Ekroth ja Hannele Jagadeesan Espoon Reumayhdistyksestä.

Vertaistuki on voimaa - huolehditaan itsestämme ja toisistamme

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia prosesseja elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. Vertaistukiryhmissä jaetaan tietoa ja omia ainutlaatuisia kokemuksia toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Ihmiselle tulee kokemus, että hän ei ole tilanteessaan yksin!

Kun tarvitset kokemusten vaihtoa, kuuntelijaa ja ymmärtäjää sairauden eri vaiheissa ja sairauden aiheuttamissa kriiseissä, voit ottaa yhteyden tukihenkilöihin, jotka ovat saaneet tehtäväänsä Suomen Reumaliiton koulutuksen.

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista vertaistukea:

• tukihenkilö toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, eikä korvaa ammattityötä
• maksutonta
• luottamuksellista
• tasa-arvoista
• jokaisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa                    
• sairauden aiheuttamiin ongelmiin keskittyvää

Espoon Reumayhdistyksen tukihenkilöt.